بر گرد که با خاطره ها درد دل کنیم

غربت مرا شکست بیا درددل کنیم

بعد از تو جنس پنجره ها پرچم عزاست

در مانده ایم از این که کجا درددل کنیم

گفتم حریم سبز دعا را بغل کنیم

این بار هم صدای دعا درددل کنیم

آب از سر من و دلم و آبرو گذشت

رویی کجا که رو به خدا درددل کنیم

تا کوچه های کودکی خویش پر زدیم

دیدیم کس نمانده تا ما درددل کنیم

آه ای صفای ساده ی گهواره های دور

از من مگیر فاصله تا درددل کنیم

دیشب دلم به یاد تو خوابش نبرده بود

باز آکه دردهای مرا درددل کنیم

بابک درویشی پور

 

*نوشته شده در ساعت 11:20 توسط رژانو

/ 1 نظر / 7 بازدید
مجید

در کوچه کودکيم به دنبال مداد رنگيمان بوديم