زيبای ماندگار!

ای اتفاق تازه ی زندگی من نمی دانم چطور توسط نیروی جازبه ی عشق به زمین افتادی .درست مانند قانون محبت که هیچ گاه مگر در فضایی دورتر از محبت از بین نمی رود.ای مهربان چون انوار طلایی طلایه داران تو همان نوری بودی که از جانب خورشید به من که بچه ی محبت بودم تقدیم شد با اتمام قانون های مهربانیت .ای خوب ای که نگاهم به سایه سار چشمت نمی رسد  مرا دریاب ! چرا که در تمام گفته هایم تنها تویی که مانند پرتو های همگرای یک عدسی عشق تابیده می شوی و تمام وجودم را با قانون عشق+ علاقه= محبت  فرا می گیری .آری در مواردی که به آدم در حال حرکت به سمت عشق هیچ نیروی اضافی وارد نشود قدرت عشق پایسته می ماند.اما هنگامی که نیروی اضافی وارد شود قدرت عشق به صورت قدرتی اضافی برای محیط در می آید.می دانی آن زمانی است است که قدرت دوست داشتن پایسته نمی ماند. معلم خوبم خانم بهنام جو آیا تا به حال به نیروی گرانش محبت فکر کرده ای؟ نیروی گرانش محبت میان دانش آموز و معلم با حاصل ضرب مقدار عشق آنها نسبت مستقیم و با مجذور فاصله ی این دو از یکدیگر نسبت وارون دارد . آری تنها آدمیانی که وجودشان را برای فهمیدن این موضوع در میان گذاشته اند آن را می فهمند یعنی بچه های خوب رشته ی ریاضی برای همین تو را قانون گرانش محبت می نامم چون ماندگاری ای زیبای ماندگار. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

تقدیم به دبیر فیزیک خوبم خانم مریم بهنامجو

/ 0 نظر / 23 بازدید