سلامی دوباره خواهم داد

به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد
به جویبار که در من جاری بود
به ابرها که فکرهای طویلم بودند
به رشد دردناک سپیدارهای باغ که با من
از فصل های خشک گذر می کردند
به دسته های کلاغان
که عطر مزرعه های شبانه را
برای من به هدیه می آوردند
به مادرم که در آینه زندگی می کرد
و شکل پیری من بود
و به زمین که شهوت تکرار من درون ملتهبش را
از تخمه های سبز می انباشت سلامی دوباره خواهم داد
می آیم می آیم می آیم
با گیسویم : ادامه بوهای زیر خاک
با چشمهایم : تجربه های غلیظ تاریکی
با بوته ها که چیده ام از بیشه های آن سوی دیوار
می آیم می آیم می آیم
و آستانه پر از عشق می شود
و من در آستانه به آنها که دوست می دارند
و دختری که هنوز آنجا
در آستانه پرعشق ایستاده سلامی دوباره خواهم داد

 

/ 5 نظر / 10 بازدید
شعیب صفری

سلامی دوباره و ..... حرف تازه ایی نیست جز همین دوخط دلتنگی و لختی خستگی... زیر چتر آبی رنگ آسمان چشمانت... دلتنگ روزهای خشک شده ی لای دفتر خاطراتم هستم... بو بکش مرا....

نسا

[قلب]

yaprak

دلم برات تنگ شده رژانو چقدر آهنگ وبلاگت به حال و هوای من نزدیکه دوستت خواهم داشت و تاوان آن را خواهم داد هر چه باشد ! از خودت و مرد خوشبختی که سند قلبت رو داره برامون بنویس